afm-desktop Created with Sketch.
afm-mobile Created with Sketch.

Planning

Voordat we met de aanleg van zonneweide Tripkouw konden beginnen, was al een aantal stappen doorlopen. Op deze pagina vind je de stappen die al zijn gezet en die nog volgen.

2 mannen installeren zonnepanelen in een zonneweide

Welke stappen doorlopen we?

  • Op 9 oktober 2017 was een informatiebijeenkomst voor bewoners, bedrijven en belangstellenden over de plannen voor zonneweide Tripkouw.
  • De gemeente maakt in 2017 het bestemmingsplan voor de locatie tussen de Tripkouw in Midwoud en de Oostwouder Dorpsstraat in Oostwoud geschikt voor de realisatie van een zonneweide. 
  • Het plan voor de zonneweide lag vanaf 1 december 2017 tot 11 januari 2018 ter inzage bij de gemeente Medemblik met de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.
  • Begin 2018 verleent de gemeente de vergunning voor de aanleg van de zonneweide.
  • Eind 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden op het terrein gestart. Het ging hier om bodemkundig onderzoek.