afm-desktop Created with Sketch.
afm-mobile Created with Sketch.

Iedereen kan meedoen

Inwoners van Midwoud en Oostwoud en de andere dorpskernen in de gemeente Medemblik kunnen meeprofiteren van de opbrengst van de zonneweide. Én dragen meteen bij aan een schonere omgeving. Doe je mee?

Participeren

Investeren in zonne-energie

We laten je graag meedelen in de opbrengst. Dit kan door te investeren in 1 of meer obligaties. Door de uitgifte van obligaties kunnen wij ook weer nieuwe duurzame projecten financieren. 

SvZ Tripkouw 30062020.jpg
Participeren

Wat is de investering?

Inwoners vanaf 18 jaar kunnen zich voor 1 of meerdere obligaties inschrijven met een maximum van 24 obligaties per woonadres. De obligaties hebben een waarde van 250 euro per stuk. De obligaties kennen we toe op basis van postcode en inschrijvingsdatum; inwoners uit de omgeving van de zonneweide krijgen voorrang. 

participatie-wat-is-de-investering.png
Participeren

Wat levert het op?

De looptijd van de obligatielening is 10 jaar. Jaarlijks ontvang je 4,5% rente. Het door jou ingelegde geld wordt vanaf het 2e jaar in 9 gelijke delen aan jou terugbetaald. 

zon-links-zonnepanelen.jpg
Participeren

Wie kan zich wanneer inschrijven?

De inschrijvingsperiode start op 15 juni 2020. Inwoners van Midwoud, Oostwoud en de andere dorpskernen die vallen onder de gemeente Medemblik krijgen voorrang. Inwoners van andere HVC-gemeenten komen op een wachtlijst en worden bij voldoende ruimte ingeschreven. In alle gevallen geldt ‘zo lang de voorraad strekt’: bij overtekening wordt de inschrijving gesloten. 

zon-rechts-artist-impression-moeder-kind-zt.jpg
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

In principe neemt HVC de stroom af. Via HVC Energie kan iedereen die dat wil de stroom daar afnemen.
 

Selecteer voor antwoord

Als u een particuliere belegger bent, wordt de waarde van de obligaties in principe belast in box 3. Als de obligaties tot uw ondernemingsvermogen wordt gerekend of wordt gezien als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ dan worden de obligaties belast als inkomen uit werk en vallen daardoor in box 1.

Selecteer voor antwoord

Voor de belastingdienst geldt de waarde van uw bezittingen per 1 januari van het betreffende belastingjaar. De obligaties worden in 2020 uitgegeven. Dat betekent dat u de waarde van de obligaties voor het eerst in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 moet opgeven, dus in het jaar 2022.

Selecteer voor antwoord

Ja, u ontvangt eind januari een waardeoverzicht van uw participatie per 1 januari van het voorgaande belastingjaar. Voor zonneweide Tripkouw ontvangt u in januari 2022 het eerste overzicht. Over 2020 hoeft u de waarde van uw obligaties in zonnepark Tripkouw niet aan te geven. Op 1 januari 2020 had u namelijk nog geen obligaties in uw bezit.

Selecteer voor antwoord

Uw obligaties in Tripkouw behoren niet tot een beleggingsfonds en dus is er ook geen bankrekeningnummer gekoppeld aan de obligaties. U vult de waarde van uw obligaties op 1 januari van het betreffende belastingjaar (begin van het jaar) in onder bezittingen – beleggingen. U vult de waarde in per 1 januari. Het is geen groene belegging en er is geen dividendbelasting ingehouden.

Selecteer voor antwoord

Nee, de belastingdienst ziet deze obligatielening niet als een groene belegging waarbij u recht zou hebben op vrijstelling en heffingskorting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Selecteer voor antwoord

Stel u investeert in vier obligaties van €250,-, dus €1.000,-. De rente- en aflossingsbetalingen zien er dan als volgt uit:

Jaar

Hoofdsom

Aflossing

Restant hoofdsom

Rente

Uitbetaling

Opmerkingen

0

   1.000,00

 

 

 

 

Uw inleg

1

   1.000,00

            -  

                 1.000,00

 45,00

         45,00

Uitbetaling = aflossing + rente

2

   1.000,00

   111,11

                     888,89

 45,00

       156,11

 

3

      888,89

   111,11

                     777,78

 40,00

       151,11

 

4

      777,78

   111,11

                     666,67

 35,00

       146,11

 

5

      666,67

   111,11

                     555,56

 30,00

       141,11

 

6

      555,56

   111,11

                     444,44

 25,00

       136,11

 

7

      444,44

   111,11

                     333,33

 20,00

       131,11

 

8

      333,33

   111,11

                     222,22

 15,00

       126,11

 

9

      222,22

   111,11

                     111,11

 10,00

       121,11

 

10

      111,11

   111,11

                         0,00

   5,00

       116,11

 

 

 

 

 

 

   1.270,00

Totaal ontvangen na 10 jaar

De rente en aflossing wordt ieder jaar rond 1 oktober uitbetaald.

Selecteer voor antwoord

De uitgifte van de obligatieovereenkomst vindt plaats na definitieve toewijzing, na sluiting van de inschrijfperiode. De inschrijving sluit op 31 augustus 2020. De aan u toegewezen obligaties worden geleverd middels inschrijving in het obligatiehouderregister. Er worden geen fysieke (‘papieren’) obligaties verstrekt. Alle informatie over het inschrijvingsproces en de toewijzing van de obligaties vindt u in Hoofdstuk 9 van het Informatie Memorandum.

Selecteer voor antwoord

Wijzigingen geeft u door via de website of via participaties@hvcgroep.nl. Telefonisch kan ook: 0800-0700 (keuze 2).

Selecteer voor antwoord

Dit is beperkt mogelijk. In artikel 8 van de obligatievoorwaarden in de bijlage van het Informatie Memorandum vindt u alle informatie hierover. HVC koopt geen obligaties terug.