afm-desktop Created with Sketch.
afm-mobile Created with Sketch.

Iedereen kan meedoen

Inwoners van Midwoud en Oostwoud en de andere dorpskernen in de gemeente Medemblik kunnen meeprofiteren van de opbrengst van de zonneweide. Én dragen meteen bij aan een schonere omgeving.

Participeren

Alle obligaties zijn verkocht

Alle 1.600 obligaties zijn verkocht. Je kunt je niet meer inschrijven.

participatie---investeren-in-zonne-energie_0.png
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

In principe neemt HVC de stroom af. Via HVC Energie kan iedereen die dat wil de stroom daar afnemen.
 

Selecteer voor antwoord

Als u een particuliere belegger bent, wordt de waarde van de obligaties in principe belast in box 3. Als de obligaties tot uw ondernemingsvermogen wordt gerekend of wordt gezien als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ dan worden de obligaties belast als inkomen uit werk en vallen daardoor in box 1.

Selecteer voor antwoord

Voor de belastingdienst geldt de waarde van uw bezittingen per 1 januari van het betreffende belastingjaar. De obligaties worden in 2020 uitgegeven. Dat betekent dat u de waarde van de obligaties voor het eerst in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 moet opgeven, dus in het jaar 2022.

Selecteer voor antwoord

Ja, u ontvangt eind januari een waardeoverzicht van uw participatie per 1 januari van het voorgaande belastingjaar. Voor zonneweide Tripkouw ontvangt u in januari 2022 het eerste overzicht. Over 2020 hoeft u de waarde van uw obligaties in zonnepark Tripkouw niet aan te geven. Op 1 januari 2020 had u namelijk nog geen obligaties in uw bezit.

Selecteer voor antwoord

Uw obligaties in Tripkouw behoren niet tot een beleggingsfonds en dus is er ook geen bankrekeningnummer gekoppeld aan de obligaties. U vult de waarde van uw obligaties op 1 januari van het betreffende belastingjaar (begin van het jaar) in onder bezittingen – beleggingen. U vult de waarde in per 1 januari. Het is geen groene belegging en er is geen dividendbelasting ingehouden.

Selecteer voor antwoord

Nee, de belastingdienst ziet deze obligatielening niet als een groene belegging waarbij u recht zou hebben op vrijstelling en heffingskorting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Selecteer voor antwoord

Stel u investeert in vier obligaties van €250,-, dus €1.000,-. De rente- en aflossingsbetalingen zien er dan als volgt uit:

Jaar

Hoofdsom

Aflossing

Restant hoofdsom

Rente

Uitbetaling

Opmerkingen

0

   1.000,00

 

 

 

 

Uw inleg

1

   1.000,00

            -  

                 1.000,00

 45,00

         45,00

Uitbetaling = aflossing + rente

2

   1.000,00

   111,11

                     888,89

 45,00

       156,11

 

3

      888,89

   111,11

                     777,78

 40,00

       151,11

 

4

      777,78

   111,11

                     666,67

 35,00

       146,11

 

5

      666,67

   111,11

                     555,56

 30,00

       141,11

 

6

      555,56

   111,11

                     444,45

 25,00

       136,11

 

7

      444,45

   111,11

                     333,34

 20,00

       131,11

 

8

      333,34

   111,11

                     222,23

 15,00

       126,11

 

9

      222,23

   111,11

                     111,12

 10,00

       121,11

 

10

      111,12

   111,12

                         0,00

   5,00

       116,12

 

 

 

 

 

 

   1.270,00

Totaal ontvangen na 10 jaar

De rente en aflossing wordt ieder jaar rond 1 oktober uitbetaald.

Selecteer voor antwoord

De uitgifte van de obligatieovereenkomst vindt plaats na definitieve toewijzing, na sluiting van de inschrijfperiode. De inschrijving sluit op 31 augustus 2020. De aan u toegewezen obligaties worden geleverd middels inschrijving in het obligatiehouderregister. Er worden geen fysieke (‘papieren’) obligaties verstrekt. Alle informatie over het inschrijvingsproces en de toewijzing van de obligaties vindt u in Hoofdstuk 9 van het Informatie Memorandum.

Selecteer voor antwoord

Wijzigingen geeft u door via de website of via participaties@hvcgroep.nl. Telefonisch kan ook: 0800-0700 (keuze 2).

Selecteer voor antwoord

Dit is beperkt mogelijk. In artikel 8 van de obligatievoorwaarden in de bijlage van het Informatie Memorandum vindt u alle informatie hierover. HVC koopt geen obligaties terug.